top of page

Barnskötare i Upplands Väsby

Inriktning: Barnskötare

Som barnskötare jobbar du med barn i alla olika åldrar och med alla sorters behov. Du planerar aktiviteter, anordnar lekar och stöttar barnen i sin utveckling. Tillsammans med dina kollegor utvecklar du den pedagogiska verksamheten.

En barnskötares genomsnittliga lön är mellan 25100 - 25400 kronor/månad. Det är ett väldigt givande och tacksamt arbete där du gör verklig skillnad för samhällets yngsta.

Ansökan stänger

2024-08-18

Ansökan är stängd

Programinformation

Funderar du på att utbilda dig till barnskötare?  Bra val! Det är ett spännande och meningsfullt yrke som ger dig möjlighet att arbeta med barn och stötta dem i deras utveckling. 


Vad gör man som barnskötare?

Som barnskötare kan du arbeta inom en mängd olika områden, exempelvis på förskolor, fritidshem och öppna förskolor. Du hjälper barn att utveckla sin kreativitet, självständighet och sociala färdigheter genom lek och lärande. Du stöttar barn med särskilda behov och ger dem det individuella stöd och omsorg de behöver.


Vad gör man på er Barnskötarutbildning?

På vår utbildning för blivande barnskötare får du en bred kunskapsbas inom barnomsorg, pedagogik, kunskap om barns hälsa, utveckling och lek. Du utvecklar din förmåga att arbeta med barn och ungas lärande utifrån deras individuella förutsättningar. Du lär dig också hur du kan samverka, samarbeta och kommunicera på ett effektivt sätt i arbetslivet som barnskötare. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta med olika åldersgrupper och utveckla din karriär genom vidareutbildning, till exempel till förskollärare eller specialpedagog.


Varför ska man läsa hos er på Svea VUX?

Vi på Svea VUX fokuserar på att utveckla dina förmågor att planera, genomföra och utvärdera din arbetsprocess för att du ska kunna skapa en trygg och stimulerande omgivning för barnen. Genom att lära dig om olika pedagogiska verksamheter kommer du att kunna anpassa ditt arbete utifrån olika situationer och behov. Du får kunskaper om lärande och levnadsmiljöer och lär dig skapa en utvecklande och hälsosam miljö som barnen mår bra i. Dessutom kommer du att lära dig om arbetsmiljö- och arbetsorganisations frågor samt hur du kan arbeta säkert och ergonomiskt för att undvika skador.


Hur ser efterfrågan ut i Stockholm och i resten av Sverige?

Att utbilda sig till barnskötare hos oss i Stockholm är ett bra val då det finns en stor efterfrågan på utbildade barnskötare i Stockholm Stad. Men det är även ett bra val för dig som bor i annan stad, eller har tankar på att flytta, då efterfrågan på barnskötare är stor i hela Sverige. Vår barnskötarutbildning ger dig de verktyg och kunskaper du behöver för att bli en professionell och engagerad barnskötare som skapar en positiv inverkan på barns och ungas liv.


Vad ger utbildningen för möjligheter?

Utbildningen ger dig möjlighet att lära dig om barns utveckling och behov, samt att utveckla din pedagogiska och kommunikativa förmåga. Som barnskötare kan du få en konkurrenskraftig lön och många förmåner, inklusive möjligheten att arbeta inom flexibla arbetstider. Om du söker en meningsfull karriär inom barnomsorgen och vill arbeta med att stötta barn i deras utveckling, kan en barnskötarutbildning i Stockholm vara ett bra steg i din karriärutveckling.


Låter det intressant?

Kul! Låter det som något för dig att arbeta med barn och stötta dem i deras utveckling - utbilda dig till barnskötare hos oss på Svea VUX! Ta dig an en spännande och meningsfull karriär som barnskötare i Stockholm eller var som helst i Sverige. Ett oerhört tacksamt och givande jobb där du gör verklig skillnad i livet för samhällets yngsta.  


Programfördjupning: 

  • Barns lärande och växande (PEDBAS0)

  • Pedagogiskt arbete (PEGPEA0)

  • Skapande verksamhet (PEGSKP0)

Behörighet:

För att bli barnskötare krävs det godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.

Studietider

Dagtid

Kvällstid

Studieform

Distans

Klassrum

Översikt

Snabbfakta

Vald kommun

Upplands Väsby

Längd

Cirka 65 veckor

Poäng

1300

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper

Startdatum

2024-10-14

Apply Now.jpg

Ansök Nu

Vill du ansöka? Spännande! Vi på Svea VUX är redo att öppna dörren för dina nya studier.

Vill du bli en del av en givande verksamhet där du gör verklig skillnad i människors liv? Vi söker nu passionerade och engagerade individer inom pedagogik och vård och omsorg! Sök jobb hos Svea Work och bli en del av oss. 

Jobba med Svea Work efter utbildningen

Programinformation

Förmåga att utföra uppgifter inom vård- och omsorg.

Lärdom om hälsa, ohälsa och funktionsvariationer.

Vetskap om människor ur olika aspekter och perspektiv.

Förstå livsstilens koppling till människans hälsa och välmående.

Kunskap om vård och omsorgs historiska utveckling.

Förmåga att granska och föreslå förändringar inom verksamhetsområdet.

Programpaket

På Svea VUX lär du dig att bemöta och hjälpa människor med olika behov och förutsättningar. Du växer och utvecklas som person och inom yrkesrollen.

Valbara

200

Valbara kurser

100

Gymnasiearbete

Profiler
Gemensamt

Course Name

Points

Add a Title

Course Name

Add a Title

Course Name

Add a Title

Course Name

Add a Title

Course Name

Add a Title

Course Name

Kurser

Vanliga Frågor och Svar

Hur lång tid tar utbildningen?

Den tar cirka 1,5 år.

Behöver jag göra APL/praktik om jag har yrkeserfarenhet?

Ja, det behöver du! APL/praktik måste göras för att du ska kunna ta examen. Vår rekommendation är att du väljer APL/praktik på ett annat område än där du har erfarenhet. Detta för att bredda dina kunskaper och kompetenser ytterligare, och inte behöva handledas kring saker du redan kan. 

Hinner jag arbeta samtidigt som jag studerar?

Det är lite upp till dig att avgöra! Helfartstudier tar totalt sett cirka 40 timmar per vecka, vilket kan försvåra möjligheten att arbeta samtidigt. Studier på halvfart däremot tar cirka 20 timmar per vecka, och kan därför gå att kombinera med arbete. 


Viktigt att komma ihåg utbildningen innefattar några veckors APL/praktik, där det krävs att du är på plats. 

Hur stor chans är det att få jobb som barnskötare?

Det är väldigt stor chans, och enligt prognoserna kommer det att fortsätta vara det framöver. Dina chanser ökar med rätt utbildning och/eller arbetserfarenhet. Så efter att ha utbildat dig hos oss är dina chanser till jobb stora!

Hur många arbetar idag som barnskötare i Sverige?

Idag arbetar närmre 90.000 personer som barnsköterskor i Sverige.

Vad är lönen för en utbildad barnskötare?

Medellönen är på 25.300 kronor i månaden, och de som är kommunalanställda tjänar lite mer, i snitt 25.400 kronor i månaden.

Vad gör man som barnskötare?

Som barnskötare är din främsta arbetsuppgift att främja barns utveckling och lärande. Du har stor medverkan i barnens läroprocesser och undervisning genom att vara delaktig och insatt i läroplanen och utbildningen.

Vad krävs det för att bli barnskötare?

Utbildningsmässigt krävs det att du har läst antingen Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet, eller en yrkesutbildning på vuxenutbildning. Exempelvis vår Barnskötarutbildning här på Svea VUX. 


Personlighetsmässigt krävs det stort tålamod, pedagogisk kommunikation och ett genuint intresse att vilja underlätta för barnen och se varje barns unika förmåga och talang.

bottom of page