top of page
old-patient-suffering-from-parkinson 1.png

Äldreomsorgslyftet

En chans att höja dina medarbetares kompetens inom vård- och omsorg.

Efter pandemin genomförde regeringen omfattande satsningar inom vård- och omsorg, däribland Äldreomsorgslyftet. Detta statsbidrag har skapats för att höja kompetensen inom äldreomsorgen, genom att ge både ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig under betalda arbetstid. Bidraget är avsatt för att täcka för de extra personalkostnaderna och kan inte användas till andra typer av utgifter.

 

Syftet är att säkerställa högkvalitativ vård och omsorg för våra äldre.

Höj kompetensen hos dina medarbetare

Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning med syftet att höja kompetensen i äldreomsorgen. Satsningen omfattar utbildning till undersköterska och vårdbiträde. På vår vuxenutbildning anpassar vi utbildningen så det passar din verksamhet och medarbetare. Bilden föreställer personer som studerar.

Hur funkar det?

Kontakta oss så kan vi tillsammans komma fram till vilka utbildningsinsatser som passar bäst för dina medarbetare och verksamhet.

Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning med syftet att höja kompetensen i äldreomsorgen. Satsningen omfattar utbildning till undersköterska och vårdbiträde. På vår vuxenutbildning anpassar vi utbildningen så det passar din verksamhet och medarbetare. Bilden föreställer personer som skakar hand.

Vem gäller detta?

Vi skräddarsyr kurser och hela yrkesutbildningar till medarbetare som som är nya i yrket, eller som redan arbetar, men saknar formell kompetens.

Hur ser studierna ut?

Individanpassade utbildningar som passar just din verksamhet och medarbetare. Vi erbjuder studier på distans, undervisning i klassrum under dag- eller kvällstid, eller en variant mellan distans- och klassrumsstudier, så kallade flexstudier. Vi har också möjlighet att komma till din arbetsplats för undervisning. Det vi erbjuder är yrkespaket med betygsgrundande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet, enligt Skolverkets nationella yrkespaket.

 

Vi kartlägger och validerar tidigare kunskaper och yrkeserfarenhet. Det innebär att studietiden kan förkortas och effektiviseras.

Undersköterska (1500 poäng)

Vårdbiträde (800 poäng)

Yrkessvenska

Yrkestiteln är skyddad sedan 1 juli 2023. 

Som vårdbiträde studerar du första delen av undersköterskeutbildningen.

För medarbetare som önskar utökade kunskaper i det svenska språket erbjuder vi yrkessvenska. 

Undersköterska (1500 poäng)

Yrkestiteln är skyddad sedan 1 juli 2023. 

Vårdbiträde (800 poäng)

Som vårdbiträde studerar du första delen av undersköterskeutbildningen.

Yrkessvenska

För medarbetare som önskar utökade kunskaper i det svenska språket erbjuder vi yrkessvenska. 

BG.jpg

Tack för ditt meddelande!

Vad är du intresserad av?

Är du intresserad?

Kontakta oss!


Oavsett om det gäller dig, dina medarbetare eller din arbetsplats. Tillsammans kommer vi fram till en smart och skräddarsydd lösning som passar er.

bottom of page