top of page

Svea VUX utbildningskoncept

Svea VUX utbildningskoncept är individanpassade studier med hög flexibilitet och kvalitet. Tillsammans försöker vi nå dina uppsatta mål och drömmar.

 

Vi erbjuder en individanpassad och flexibel utbildning i hög kvalitet för vuxna elever. Alla våra elever stöttas, handleds och vägleds till att nå sina mål utifrån sina ambitioner,  förutsättningar och önskemål.

 

Vi tror starkt på ett flexibelt och formbart skolsystem. Halvfart eller helfart, på plats eller på distans. Prata med oss så ser vi vad som passar din vardag bäst. 

Vår vision är att ge våra elever Sveriges bästa studietid och -upplevelse inom vuxenutbildning. 

Cover.jpg

Vårt utbildningskoncept

Hur vi arbetar för att du som elev ska nå dina studiemål?

IISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem. ISO 9001-certifiering innebär att Svea VUX har genomgått en granskning av vårt

kvalitetsledningssystem av en oberoende tredje part och uppfyller standardens krav. Detta innebär Svea VUX har en väldefinierad process för att säkerställa vår kvalitet i produkter och tjänster samt att vi arbetar kontinuerligt med förbättringar.

IISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem. För en skola kan en ISO 14001-certifiering innebära att skolan har en väldefinierad process för att hantera och minska sin miljöpåverkan, till exempel genom att minska energiförbrukning, minska avfall och använda resurser mer effektivt. ISO 14001-certifieringen visar att Svea VUX  tar miljöfrågor på allvar och arbetar kontinuerligt med att förbättra vår miljöprestanda.

Vi är ett auktoriserat utbildningsföretag via Almega Utbildningsföretagen.

Almega Vuxenutbildning Kista Stockholm Kontakt Ansök

Certifikationer

Almega

ISO9001 och ISO14001

ISO 14 001 Vuxenutbildning Kista Stockholm Kontakt Ansök
ISO 9000Vuxenutbildning Kista Stockholm Kontakt Ansök

Undervisare och läroplan

För att kunna ha hög kvalitet på undervisningen arbetar det kvalificerade lärare med lång erfarenhet på Svea VUX. Vi följer läroplanen och utformar undervisningen efter arbetsmarknadens och myndigheternas krav. Både lärare och studie- och yrkesvägledare stöttar eleverna under hela utbildningen. De hjälper till med studieplaneringen, strategier, hantering av hinder och utmaningar.

Studera med oss på Svea VUX - Här fullföljs dina studier!

bottom of page