top of page
shutterstock_2152662605 1.jpg

Validering

Du som har yrkeserfarenhet inom vård- och omsorg, men saknar betyg har möjlighet att validera. 

Validering hos Svea VUX

Du som har yrkeserfarenhet inom vård- och omsorg, men som saknar betyg på formell kompetens har möjlighet att validera. Det är en tre veckors lång process som innebär en strukturerad värdering och bedömning av din kompetens, oavsett hur den har förvärvats. (Skollagen 2010:800)

 

På Svea VUX hjälper vi dig att kartlägga din kompetens inom yrket och bedömer vilka kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet som du har möjlighet att validera.

Få erkännande för din kompetens inom vård- och omsorg

Valideringsprocessen hos oss

Inledande kartläggning

En legitimerad yrkeslärare genomför en inledande kartläggning, vilket ligger till grund för den vidare processen.

01
Självskattning

Du får möjlighet att reflektera över dina yrkeserfarenheter och kompetenser för att förbereda dig inför vad som kommer att bedömas vid en validering.

02
Fördjupad kartläggning

Vi identifierar och kartlägger dina kompetenser i förhållande till relevanta gymnasiekurser, där resultatet ligger till grund för det som ska bedömas.

03
Bedömning

Bedömningen baseras på dina praktiska och teoretiska kompetenser. All validering avslutas med en heltäckande prövning och betygsätts med betyget F till A. Skulle samtliga mål för valideringen inte uppfyllas, utfärdas intyg enligt Skolverkets föreskrifter.

04
Vård- och omsorgscollege

Vi är certifierade inom Vård- och omsorgscollege, som är en kvalitetsstämpel för arbete och utbildning inom vård- och omsorg.

Legitimerade yrkeslärare

Våra legitimerade yrkeslärare har lång erfarenhet av att validera yrkesverksamma inom vård- och omsorg. Vi använder Vård- och omsorgscolleges valideringsmaterial baserat på nationella riktlinjer.

Vårt erbjudande

Frågor och svar

 • Var kan man köpa begagnad kurslitteratur?
  Begagnad kurslitteratur blocket.se bytbok.nu campusbokhandeln.se kurslitteratur.se student.se tradera.se
 • Var kan man köpa ny kurs litteratur?
  Ny kurslitteratur adlibris.se bokus.com digibok.se docendo.se ordochbok.se skolportalen.se
 • Hur många kurspoäng läser man i gymnasiet?
  I gymnasiet läser man 2500 gymnasiepoäng.
 • Vad kostar utbildningen?
  Ingenting! Alla kurser och utbildningar hos oss på Svea VUX är gratis och (undantag för sfi) berättigade med studiemedel från CSN om du läser på minst halvfart.
 • Kan jag läsa en vuxenutbildning för att höja mina gymnasiebetyg?
  Nja, inte riktigt. Du kan tyvärr inte läsa en vuxenutbildning för att höja dem, men du kan göra en prövning! En prövning innebär att du pluggar enligt kursplan och sedan tentar av utbildningen både skriftligt och muntligt. Oftast studerar du på egen hand och utan lektioner eller lärare. Får du ett högre betyg på din prövning än vad du tidigare hade, så höjs ditt betyg.
 • Kan jag göra en prövning under en pågående kurs?
  Ja, det kan du! Prata med lärare och/eller studievägledaren för att få ett datum. Lite beroende på skolans möjligheter går det inte att svara på hur omgående du kan få göra prövningen.
 • Kan jag läsa på distans?
  Ja! Hos oss på Svea VUX kan du välja mellan att läsa på distans eller i klassrum. Bra att veta däremot är att alla nationella prov och prövningar skrivs på plats i skolan.
 • Jag fick godkänt i kurs jag tidigare fått F i, kommer mitt slutbetyg fortfarande visa mitt tidigare F?
  Nej! Får du ett godkänt betyg så är det bara det som kommer att synas i slutbetyget. Ditt tidigare F blir ett minne blott.
 • Hur kontaktar jag Svea VUX studie- och yrkesvägledare?
  Det kan du göra antingen genom att mejla henne på: shirley.wikberg@sveaeducation.se Ringa till Svea VUX och be att få prata med SYV: 08-25 90 00 Eller genom att besöka Svea VUX sökstuga i Kista onsdagar kl. 13:00-15:00, alternativt under drop-in tider på tisdagar och torsdagar.
bottom of page