top of page

Vuxenutbildning – varför då

VUX har varit en räddare i nöden för massor av människor som sökt förändringar i sitt liv!

VUX har varit en räddare i nöden för massor av människor som sökt förändringar i sitt liv! Skälen till vuxenstudier har varit många; kompensera för uteblivna grundskolestudier, icke-godkända betyg från gymnasieskola, utlandsfödda som behöver lära svenska, hitta vägen in till yrken och yrkesutbildningar, kompetensutveckling inom det egna yrket, önskan att byta karriärväg, öka meritvärdet för att söka högskoleutbildningar…

Uppräkningen av vilka ”andra chanser” i livet som vuxenutbildningen erbjuder kan göras ännu längre.


Bli inte förvånad när du får höra att din läkare, tandläkare, sjuksköterska, lärare, vvs-montör och elektriker har fått hela eller delar av sin examen genom studier genom vuxenutbildningen!

Statistiken visar att studier på Svea VUX starkt ökar meritvärdet för de studerande och merparten av de studerande som kompletterar sina betyg från grund-och gymnasieskolan kommer in på högskola eller universitet.


Det bästa med Svea VUX är att de studerandes erfarenheter från arbetsliv, tidigare studier och erfarenheter av livet är en bra förutsättning för att nå studiemålen men också för att berika innehållet i undervisningen.


Svea VUX vill vara en medaktör i elevens strävan att nå sina mål i liv och yrkesliv!


Som rektor för Svea VUX möter jag dagligen vuxna som arbetar hårt för att nå sina mål. För att nå målen krävs ett förändringsarbete som innebär stora ansträngningar och personliga uppoffringar. Att kombinera vuxenutbildning och samtidigt ansvara för familjeliv och egen försörjning är bitar i det svåra ”livspussel” som våra studeranden måste lägga. Men, för våra lärare och oss andra som arbetar inom vuxenutbildningen, blir våra elevers framgångar och examensglädje också våra!


Publicerings datum

12 april 2022

Lästid

1 minut

Dela

Vuxenutbildning – varför då
Redo för att studera i höst?
Senaste nytt från Svea Partners!
Läs om vad vår lärare tycker är så kul med att få undervisa på Svea Vux

Fler nyheter

bottom of page